День: 23.05.2018

ІНФОРМАЦІЙНО-ІНСТРУКТИВНА НАРАДА

No Comments

21 травня 2018 року відбулася інформаційно-інструктивна  нарада  заступників директорів закладів загальної середньої освіти з питань: «Формування освітньої програми у закладі освіти на 2018/2019 навчальний рік» та «Індивідуальна траєкторія професійного розвитку вчителя».

Головний спеціаліст управління освіти Голянич Л.С. ознайомила присутніх з наказами Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти І ступеня», від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІ ступеня», від 20.04.2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІІ ступеня» (11 клас), від 20.04.2018 року №408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти ІІІ ступеня» (10 клас). Головний спеціаліст наголосила, що типова освітня програма  окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання , визначених Державним стандартом загальної середньої освіти відповідного рівня. На підставі типової освітньої програми, враховуючи відповідні особливості, адміністрація формує освітню програму закладу.

Освітня програма визначає: вимоги до осіб, які розпочинають навчання за програмою початкова освіта, базова середня освіта, профільна освіта; загальний обсяг навчального навантаження, який визначає загальний обсяг навчального навантаження за кожним рівнем здобуття освіти, орієнтовну тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо;

очікувані результати навчання та компетентності  учнів;

навчальні програми предметів, що вивчаються за інваріантним і варіативним складниками;  навчальні предмети,  вибрані учнями на підсилення вивчення предметів, які мають гриф  Міністерством освіти і науки України;

форми організації освітнього процесу;

системи внутрішнього забезпечення якості освіти, проведення поточного та підсумкового оцінювання;

інші освітні компоненти (за вибором закладу освіти): кадрове забезпечення, навчально-методичне, навчально-технічне, соціально-психологічне середовище закладу освіти, створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників тощо.

Завідувач ІМЦ Поліщук А.С. ознайомила присутніх з поняттям «індивідуальна освітня траєкторія розвитку вчителя» та визначила вимоги і умови  проектування індивідуальної освітньої траєкторії як засобу реалізації особистісного підходу до професійного саморозвитку вчителя.

Нарада пройшла організовано, учасникам були запропоновані  конкретні рекомендації та поради.

Categories: Новини