День: 16.06.2017

В контексті положень «Нової української школи»

No Comments

Оновлення навчальних програм відбувається відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової української школи».

У проектах пояснювальних записок розкривається загальна мета шкільної освіти, стисло розкрито сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмету у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи.

Із змінами у програмах можно ознайомитись на сайті ІМЦ за наступним посилання:

Навчальні програми 5-9 клас 2017

Categories: Новини