Дошкільна освіта

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ

  ДНЗ №1 «Оленка»


Завідувач: Броніч Антоніна Петрівна
Адреса: вул.Миру, 76
Номер телефону: 7-29-01

Е-mail: slavuta.dnz1@gmail.com

Пріоритети освітньої політики закладу:
Формування в дітей потреби спілкування з природою, пізнання її законів розвитку. Виховання гуманного ставлення до природи. Формування системи екологічних знань та уявлень про природу.

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 3
Кількість дітей – 75

Сайт: www.dnz1olenka.jimdo.com

 

  ДНЗ № 2 «Подоляночка»


Завідувач: Дідушок Ольга Іванівна
Адреса: вул.Гната Кузовкова, 26
Номер телефону: 7-11-69

Е-mail: slav.dnz2@gmail.com

Пріоритети освітньої політики закладу:
Виховання дітей на культурній спадщині, національних традиціях та історичних цінностях народу.Створення належних умов для всебічного розвитку дошкільнят.

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 6
Кількість дітей – 200

Сайт: dnz2.osvitasl.km.ua

 

  ДНЗ № 3 «Росинка»


Завідувач: Ткачук Наталя Василівна
Адреса: вул.Зарічна, 27
Номер телефону: 7-19-56

Е-mail: dnz3rosinka@ukr.net

Пріоритети освітньої політики закладу:
Створення умов для виховання екологічного світогляду в дітей дошкільного віку. Формування в дитини відповідальності за те, що відбувається навколо неї. Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 4
Кількість дітей – 142

Сайт: dnz3.osvitasl.km.ua

 

  ДНЗ № 4 «Сонечко»


Завідувач: Бунда Тетяна Антонівна
Адреса: вул.Козацька, 85
Номер телефону: 7-19-14

Е-mail: slavuta.dnz4@gmail.com

Пріоритети освітньої політики закладу:
Формування художньої культури, розвиток естетичного смаку в дітей дошкільного віку. Сприяти емоційному розвитку дітей під час знайомства з художніми творами. Врахування творчих здібностей кожного вихованця при створеннітраєкторії його художньо-естетичного розвитку.

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 6
Кількість дітей – 175

Сайт: dnz4.osvitasl.km.ua

 

  ДНЗ № 6 «Золота рибка»


Завідувач: Остапчук Міра Йонівна
Адреса: вул.Миру, 6
Номер телефону: 7-29-36

Е-mail: 6zolotaribka@gmail.com

Пріоритети освітньої політики закладу:
Формування в дитини свідомого ставлення до життя як найвищої людської цінності та здорового способу життя як чинника зміцнення здоров’я. Впровадження оздоровчих систем та нетрадиційних методів оздоровлення. Формування знання про широке використання українцями природних чинників у оздоровчому світосприйнятті; надання знань про джерела етноздоров`я.

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 10
Кількість дітей – 230

Сайт: dnz6.osvitasl.km.ua

 

  ДНЗ № 7 «Дюймовочка»


Завідувач: Ящура Олена Леонідівна
Адреса: вул.Садова, 14
Номер телефону: 2-33-93

Е-mail:  dnz7duymovochka@ukr.net

Пріоритети освітньої політики закладу:
Впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики дитячих захворювань, соціально здорових проектів. Забезпечення збалансованого харчування, медичного обслуговування дітей різних вікових категорій. Популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки в довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьковської громади.

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 6
Кількість дітей – 180

Сайт: dnz7.osvitasl.km.ua

 

  ДНЗ № 9 «Теремок»


Завідувач: Шитманюк Віта Володимирівна
Адреса: вул.Козацька, 49
Номер телефону: 2-33-54

Е-mail: slavuta.dnz9@gmail.com

Пріоритети освітньої політики закладу:

Забезпечення оптимальних умов для розвитку особистості кожної дитини відповідно до сфер життєдіяльності відповідно до вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Спрямування освітньо-виховної роботи на формування соціально-економічних компетентностей дошкільника.

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 6
Кількість дітей – 180

Сайт: dnz9.osvitasl.km.ua

 

  Центр раннього розвитку дитини «Дивосвіт»


Завідувач: Величко Лариса Василівна
Адреса: вул.Козацька, 81
Номер телефону: 2-26-64

Е-mail: crrd.divosvit@gmail.com

Пріоритети освітньої політики закладу:
Забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та шкільного життя

Мова освітнього процесу – державна
Кількість груп – 8
Кількість дітей – 125

Сайт: divosvit.osvitasl.km.ua