Категорія: Новини управління освіти

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутської міської ради!

No Comments

Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Славутської міської ради.

 До участі в конкурсі допускаються претенденти, які відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

– громадянин України;

– вільне володіння державною мовою;

– вища педагогічна освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія».

– стаж роботи за фахом не менше п’яти років.

Особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копію трудової книжки;

– автобіографію;

– копію (копії) документів про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних.

Документи для участі у конкурсі  приймаються конкурсною комісією управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради  протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету, управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради.

Конкурсний відбір відбудеться у термін з 26 липня 2018 року по   27 липня 2018 року.

Для ознайомлення з додатковою інформацією щодо умов конкурсу  звертатись в управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради за адресою:

30000, м. Славута, вул.Козацька, 36

телефон для довідок  (03842) 7-15-56

На шляху до Нової школи

No Comments

У 2017/2018 навчальному році 100 шкіл по всій Україні пілотують проект нового Державного стандарту початкової загальної освіти, а в 2018/2019 навчальному році за цим Стандартом будуть вчитись усі перші класи.

Як відомо, серед чотирьох шкіл нашої Хмельницької області учасниками пілотного проекту  є два перші класи НВК «СЗОШ,ліцей «Успіх» (вчителі Трочук Інна Борисівна та Соколова Наталія Василівна). Завершилось півріччя освітньої діяльності в нових умовах. Нова організація навчання, нові підручники, нові підходи та цінності. Які найбільш характерні видимі зміни організації навчання першокласників відбулися? Наскільки успішною є реалізація пілотного проекту? Де і як уже сьогодні нинішньому вчителю  готуватись до змін, що очікують школу з нового навчального року?

Для батьків і дітей новинкою стали щоденні ранкові зустрічі. Це зустріч на початку дня учнів класу з педагогом. Сидячи в колі один проти одного, кожна дитина  вітається з іншими дітьми, висловлює коротке побажання, повідомляє щось важливе про себе.  Після цього вся група бере участь у короткій груповій вправі, спрямованій на розвиток академічних навичок, почуття команди та відчуття єдності. Ранкова зустріч закінчується обміном щоденними новинами, які зазвичай готує педагог, щоб представити навчальні завдання дня. Ранкова зустріч  займає важливе місце в повсякденній діяльності класу. Педагоги визнають особливу роль ранкової зустрічі в житті дітей і присвячують 15–25 хвилин на початку дня, аби створити позитивну атмосферу в учнівському колективі на весь навчальний день у школі.

     ( http://nus.org.ua/articles/rankova-zustrich-shho-tse-i-navishho/   

за посиланнями у даній статті ви зможете знайти більш детальну інформацію по  питаннях, які вас зацікавлять).

Серед ключових змін – зміни в навчальному середовищі. В класах обладнані окремі освітні зони, або центри, – науковий, мистецький куточки, зона усамітнення тощо. У класі при наявності умов може бути створено до 7  зон . Весь матеріал та навчальне приладдя має бути доступне дітям. Закриті шафи – нонсенс. Полиці –  на рівні зросту дітей. Діти спокійно підходять і беруть, що їм потрібно до уроку або дозвілля на перерві.

Змістове наповнення навчального матеріалу з усіх предметів планується за тематичними тижнями. Наприклад , «Школа», «Театр», «Космос», «Підприємливість» і  т. ін.

Повністю оновлюються підручники. .  Посилено їх практичну спрямованість. Методика  навчання будується на діяльнісному підході.  Уже з перших кроків діти вчаться самостійно здобувати знання Метод спостереження і дослідів є пріоритетним. Вчаться працювати в парах, малих групах,  виконувати певну роль у групі, вирішуючи творче завдання. Розвиток критичного та системне мислення стає основою формування наскрізних вмінь і ключових компетентнстей.Як відначають вчителі, враження від роботи в пілотній школі в основному позитивні. Дітям особливо подобається спілкування в невимушеній атмосфері,  вони не втомились від навчальних занять за перше півріччя, навчатися за новою програмою легко.

Спілкуючись з колегами у межах освітньої спільноти у мережі Інтернет, на систематичних семінарах і зустрічах, які проводяться для учасників  реалізації проекту, вчителі обмінюються досвідом, разом з тим висловлюють свої застереження та пропозиції.

Найбільшу тривогу викликає формування належного освітнього середовища. Адже потрібно, щоб кожен клас був забезпечений необхідною технікою – комп’ютер, принтер, мультимедійна дошка. Оснащений відповідними меблями : легкими, придатними для трансформування, бажано на коліщатках, адже їх треба переміщати для роботи в малих та більших групах. Щоб забезпечити насичену діяльність кожного учня, необхідно комплекти демонстраційних та індивідуальних роздаткових і дидактичних матеріалів, набори навчальних приладів. Безліч цих засобів вчителями зараз виготовляється власноруч, що потребує  не тільки багато часу, але й відповідних матеріальних затрат. Без спільних зусиль управлінців, педагогічних і батьківських колективів, підтримки місцевих органів влади створити належне освітнє середовище буде неможливо,  так як 1один мільярд  гривень , які передбачені у державному бюджеті , надто мало для реалізації завдань освітньої реформи.

Дискутують педагоги щодо частоти проведення ранкових зустрічей. Окремі вважають , що достатньо їх проводити один раз на тиждень. Напевно лише широка практика визначить, що доцільніше. І у великій мірі це буде залежати від особливостей конкретного класу та індивідуальності кожного вчителя. Адже новий закон «Про освіту» проголошує педагогічну свободу вчителя. Шкільний вчитеьяк і вихователь ДНЗ можуть самостійно розробляти освітню програму на основі Державного стандарту, вільно обирати форми , методи, прийоми роботи,які ґрунтуються на принципах дидактики, забезпечують розвиток учня та не шкодять здоров’ю дитини.

Далеко не всі вчителі  усвідомлено і глибоко сприймають інтегрований підхід в організації навчальної діяльності. Багато питань викликає   запровадження формувального оцінювання.

Тому надзвичайно важливим на даному етапі є організація підготовки вчителя до нових умов роботи. З  1 вересня 2018 троку 16 вчителів початкових класів міста повинні забезпечити навчання  першокласників   на високому якісному рівні.

Про затвердження Положення про порядок виплати щорічної грошової винагороди керівним працівникам навчальних закладів міста, працівникам інформаційно-методичного центру управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради

No Comments

ОГОЛОШЕННЯ

No Comments

За результатами конкурсного відбору, відповідно до наказу управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради від 30.08.2017 №89-к, на посаду директора навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія» призначено Мулярець Людмилу Георгіївну.
Вітаємо! Бажаємо творчої наснаги, моральних і фізичних сил для реалізації своїх найсміливіших планів розвитку закладу в умовах розбудови нової української школи.

Рекомендації серпневої конференції

No Comments

Рекомендації серпневої конференції

керівників закладів та установ освіти, педагогічних працівників міста

«Освіта Славути – простір успіху:  пріоритети та стратегія розвитку»

        Заслухавши  і обговоривши доповідь начальника управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради Перепелиці Ельміри Миколаївни  та виступаючих,  учасники педагогічної конференції рекомендують у 2017/2018 навчальному році спрямувати роботу на:

 • Впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
 • Реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,   оновлених програм.
 • Реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.
 • Реалізацію Програми розвитку освіти м. Славути на 2017-2021 роки.
 • Забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та рівного доступу до якісної освіти.
 • Створення сучасного освітнього середовища на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти.
 • Модернізацію змісту освіти, використання компетентнісного підходу до оцінювання її результатів, орієнтацію на розвиток особистості кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей.
 • Забезпечення наступності між усіма ланками освіти.
 • Аналіз та моніторинг якості освіти, рівня навчальних досягнень учнів, упровадження сучасних освітніх систем і технологій, перспективних методів організації навчання та виховання.
 • Модернізацію методичної роботи, поширення нових педагогічних ідей, виявлення творчих педагогів  шляхом їх участі в  педагогічних конкурсах, виставках, методичних заходах різних рівнів.
 • Підвищення професійної компетентності педагогів, у тому числі шляхом неформальної та інформальної освіти.
 • Ідентифікацію, підтримку та розвиток обдарованих дітей, які володіють інтелектуальним та творчим потенціалом. Залучення обдарованої молоді до участі в учнівських інтелектуальних змаганнях (олімпіад, конкурсів Малої академії наук, турнірів, інтерактивних та інших конкурсів).
 • Створення інклюзивного середовища відповідно до запитів громади міста.
 • Популяризація здорового способу життя, створення сприятливого середовища для фізичного та емоційного розвитку дітей.
 • Розширення співпраці між учителем, учнем, батьками на засадах «педагогіки партнерства».
 • Налагодження тісних зв’язків соціально-педагогічного партнерства між закладами міста та з усіма зацікавленими фізичними та юридичними особами у вихованні підростаючого покоління.
 • Широке залучення батьківської громадськості до управління навчальним закладом.

ОГОЛОШЕННЯ!

No Comments

          29 серпня 2017 року о 16.00 в приміщенні головного корпусу навчально – виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія» (вул. Соборності 9) відбудеться публічна презентація перспективного плану розвитку закладу претендентом  на посаду директора  закладу.

Запрошується  трудовий колектив, батьківська громадськість, усі бажаючі.

                                                                                                 Конкурсна  комісія

До нового начального року

No Comments

Шановні керівники освітніх закладів, готуючись до нового 20017-2018 навчального року, пропонуємо ознайомитись з новим інформаційним матеріалом щодо управління навчальним закладом в умовах змін.

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора!

No Comments

Управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія» м.Славути Хмельницької області

    До участі в конкурсі допускаються претенденти, які відповідають наступним кваліфікаційним вимогам :

– громадянин України;

– вільне володіння державною мовою;

– вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста або магістра;

– стаж керівної роботи не менше трьох років або стаж педагогічної роботи не менше десяти років;

– високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

   Особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

– заява на участь у конкурсному відборі на ім’я голови конкурсної комісії;

– заповнена особова картка працівника за формою П-2 з кольоровою фотокарткою 4х6;

– автобіографія;

– мотиваційний лист;

– перспективний план розвитку навчального закладу на короткострокову і довгострокову перспективу (у паперовому та електронному вигляді);

– копія паспорта, завірена відповідно до чинного законодавства;

– копія військового квитка (для військовозобов’язаних), завірена відповідно до чинного законодавства;

– копія трудової книжки, завірена відповідно до чинного законодавства;

– копія документів про освіту, завірена відповідно до чинного законодавства;

– довідка про відсутність судимості (оригінал);

– медичні довідки щодо неперебування на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я (оригінали);

– згода на обробку персональних даних.

     Документи для участі у конкурсі  приймаються конкурсною комісією управління освіти протягом 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті управління освіти

  Конкурсний відбір та відкриті публічні захисти претендентами перспективних планів розвитку закладу відбудуться у термін з 25 по 29 серпня 2017 року.

     Для ознайомлення з додатковою інформацією щодо умов конкурсу  звертатись в управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради.

 Адреса: 30000, м. Славута, вул.Козацька, 36 , телефон для довідок 2-21-51, 2-15-95